Utbildningsvideo

Utbildningsvideo används ofta för att lära upp eller upplysa en målgrupp om ett ämne och kort förklara hur det fungerar

Det kan t.ex. illustrear elever på en skola hur viktigt det är att vänta till skolpolisen ger klartecken att gå över