Företagsvideo

Med ökat antalet tittare på företagsvideos, har många företagsledare börjat se video so men nödvändighet i din marknadsplan, och deras dagliga verksamhet.

En färsk studie från Forbes uppgav att 75% av företagsledare tittar på arbetsrelaterade videos på företagens webbplatser minst en gång i veckan.