Företagsfilm

Företagsfilm om Erasmus Medical Center med säte i Rotterdam, Nederländerna som de använder för att locka nya studenter