Animerad reklamvideo

På Educational Web Studio använder vi oss normalt 2D eller 3D-animation för att skapa våra animerade videos. Istället för att använda animation att berätta barns berättelser, använder vi animationer för att hjälpa till att förklara hur företag, produkter och tjänster fungerar, på två minuter eller mindre.